Elsäkerhetsexamen S1, S2 eller S3.TentamenElsäkerhetsexamen S1, S2 eller S3.Tentamen
Närkurs

Elsäkerhetsexamen S1, S2 eller S3.Tentamen

Målgrupp

Behöver du avlägga elsäkerhetsexamen för att erhålla eller uppdatera elbehörighetsintyget?

 • Elbehörighet 1, dvs. S1: alla elarbeten
 • Elbehörighet 2, dvs. S2: elarbeten vid högst 1 000 V
 • Elbehörighet 3, dvs. S3: reparation av elektriska produkter.

Innehåll

Elsäkerhetsexamen 1, tentamen

Intyg över Elbehörighet 1 berättigar att arbeta som ledare för alla slags elarbeten och driftsledare med undantag av monterings-, reparations- och servicearbeten av hissar.

 Villkor för erhållande av behörighetsintyget är att den sökande visar sig uppfylla de krav som fordras beträffande skolning och praktik inom elbranschen samt att den sökande har avlagt godkänd elsäkerhetsexamen. Skolning Lämplig teknisk högskoleexamen, elkraftsingenjörs-, elkraftstekniker- eller motsvarande examen.

Lämplig teknisk högskoleexamen eller kompletterande studier bör innehålla minst 45 studiepoäng inom elbranschen. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, praktik, projektstudier eller motsvarande andra studier. Praktik och arbete för lärdomsprov räknas dock inte med i studiepoängen.

Annan lämplig teknisk examen bör innehålla minst 40 studieveckor av studier inom elbranschen. Studierna bör omfatta nedan nämnda ämnesområden sålunda, att studierna i varje punkt innehåller åtminstone 1,5 studiepoäng eller 1 studievecka. Efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger grundläggande orientering i ledning av elarbeten, hos entreprenör som är registrerad av elsäkerhetmyndigheten eller hos entreprenör som övervakar högspänningsaparatur och som gör arbete riktat mot högspänningsaparatur . Av praktiktiden bör åtminstone 1 år ha skaffats i uppgifter som ger förtrogenhet i ledning av skötsel och montering av elanläggningar för över 1000 V växelspänning eller över 1500 V likspänning. Av den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten, kan hälften beaktas. Då bör den sökande ha avlagd minst tvåårig utbildning som lämpar sig för arbeten inom elbranschen och den bör vara tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet i ledningsuppgifter av elarbeten. Säkerhetsexamen

Den sökande bör inneha ett i kraft varande intyg över godkänt avlagd elsäkerhetsexamen 1 i enlighet med TUKES anvisning S5.

Elsäkerhetsexamen 2 och 3

S2 berättigar till att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för elmateriel och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning, med undantag av monterings-, reparations- och underhållsarbeten på hissar.

Krav för S2:

 1. Lämplig teknisk högskole-, elkraftsingenjörs- eller elkraftsteknikersexamen samt minst 2 års praktik efter examen, eller
 2. Lämplig grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande lägre skolning eller examen och därefter minst 3 års praktik. S3 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten vid reparation av elmateriel som är avsedd att anslutas till ett nät med växelspänning på högst 1000 V eller likspänning på högst 1500 V, med undantag av hissarbeten.

Krav för S3:

 • avlagd lämplig högskoleexamen inom det tekniska området och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;
 • avlagd lämplig ingenjörs- eller teknikerexamen inom elbranschen och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;
 • avlagd lämplig yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;
 • avlagd lämlig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och 1 års arbetserfarenhet i elarbeten
 • 6 års arbetserfarenhet i elarbeten och tillräckliga grundläggande kunskaper i branschen.
 • Elsäkerhetslagen
 • Elsäkerhetsförordningen
 • Statsrådets förordning om elektromagnetisk kompatibi­litet hos elektrisk utrustning och elanläggningar
 • Handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen och tillägg om säkerheten vid elarbeten
 • Handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar
 • Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
 • Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet
 • Tentamen

Tilläggsinformation: 
Elbehörighet: https://tukes.fi/sv/elektricitet/elarbeten-och-elentreprenader/elbehorighet-och-arbetsomraden

Elsäkerhetsexamina: https://tukes.fi/sv/e-tjanster/anmal-dig-till-en-examen-eller-en-tent/elsakerhetsexamina

Övrig info

- Kursdeltagare ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort.
- Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till är det viktigt att du annullerar din anmälan senast tre (3) dagar före kursstart. Annulleringen görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Om du uteblir från kursen utan att meddela debiteras du halva kursavgiften.

Kursfeedback kan ges via denna länk!


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 16.11.2023, 12:00
 • Kursavslut: 16.11.2023, 15:00
 • Sista anmälningsdag: 02.11.2023

Plats & Ort

Yrkeshögskolan Novia, Wolffskav. 33, Vasa.

Utbildare:

 • Matts Nickull

Förfrågningar:

 • Matts Nickull, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044 780 5546.

Kurspris:

297,60€ (Inkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste Silver 2023
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland