Grundkurs i ekologisk odling, distanskursGrundkurs i ekologisk odling, distanskurs
Virtuell kurs

Grundkurs i ekologisk odling, distanskurs

Målgrupp

 1. Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsen för ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan den söks.
 2. Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg från grundkursen i ekologisk odling
 3. Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

Innehåll

Kursprogram

Tisdag 5.3: Produktionsvillkor, kalkylering att lägga om till eko, ekoträdgårdsproduktion.

 • Ekologisk odling – principer och historia
 • Produktionsanvisningar och – villkor för ekologisk odling
 • Kalkylering för omläggning till ekologisk odling
 • Ekoträdgårdsproduktion och – potatis

Pris: 80€ (99,20€ inkl. moms 24%)

ANMÄLAN TILL DAG 1

Torsdag 7.3: Markskötsel, näringsförsörjning, gödsling och vallodling

 • Markbördighet och markskötsel
 • Näringsförsörjning, biologisk kvävefixering, fosfor- och kaliumkällor, spårämnen
 • Odlarerfarenhet
 • Gödsling - stallgödsel, organiska gödselmedel och gröngödsling
 • Odling av ensilage- och gröngödslingsvall

Pris: 80€ (99,20€ inkl. moms 24%)

ANMÄLAN TILL DAG 2

Tisdag 12.3: Växtföljdens betydelse och planering, spannmål och proteingrödor

 • Växtföljden (förfruktsvärde, näringsleverans och –behov)
 • Planera gårdens växtföljder
 • Odlarerfarenhet
 • Odling av spannmål, proteingrödor, blandgrödor och oljeväxter

Pris: 80€ (99,20€ inkl. moms 24%)

ANMÄLAN TILL DAG 3

Torsdag 14.3: Växtskyddet i ekologisk odling

 • Bekämpning av frö- och rotogräs
 • Odlarerfarenhet
 • Maskin- och bearbetningsteknik

Pris: 80€ (99,20€ inkl. moms 24%)

ANMÄLAN TILL DAG 4

Tisdag 19.3: Omläggning till eko, ekoutsäde, ekoförbindelse och –granskning, ekomarknad, informationskällor.

 • Ansökan om ekoförbindelsen
 • Anslutning till ekogranskningen, övrigt kring utsäde och omläggningstid
 • Ekomarknaden
 • Informationskällor

Pris: 80€ (99,20€ inkl. moms 24%)

ANMÄLAN TILL DAG 5

 

OBS! Ändringar i kursprogrammet kan förekomma. Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Övrig info

- Kursdeltagare ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort.
- Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till är det viktigt att du annullerar din anmälan senast tre (3) dagar före kursstart. Annulleringen görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Om du uteblir från kursen utan att meddela debiteras du halva kursavgiften.

Kursfeedback kan ges via denna länk!


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 05.03.2024, 09:00
 • Kursavslut: 19.03.2024, 15:30
 • Sista anmälningsdag: 29.02.2024
OBS! Anmälningsknapparna nedan är för alla kursdagar.

Vill du anmäla dig enskilda dagar, använder du dig av anmälningslänkarna nedan i kursinnehållet.

Plats & Ort

Online via Microsoft Teams

Utbildare:

 • Bl.a. ekorådgivare Ulrika Wikman, ekorådgivare Micaela Ström, tjänstemän från Österbottens NTM -central

Förfrågningar:

 • Ann-Sofi Ljungqvist. Tel.nr 044 750 3220

Kurspris:

400€
496€ (Inkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste Platina 2024
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland