Ledarskapsforum: Bygga väderkvarnar eller vindskydd? Strategiarbete i en turbulent omvärld (Jakobstad & Online)Ledarskapsforum: Bygga väderkvarnar eller vindskydd? Strategiarbete i en turbulent omvärld (Jakobstad & Online)
Virtuell kurs, Närkurs

Ledarskapsforum: Bygga väderkvarnar eller vindskydd? Strategiarbete i en turbulent omvärld (Jakobstad & Online)

Målgrupp

Tillfället riktar sig till ledare som är med i strategiarbetet i företag och organisationer och vill få en inblick i hur ett modernt strategiarbete går till i en snabbt föränderlig värld.

Innehåll

Att arbeta visionsdrivet, målinriktat och strategiskt har blivit något av ett samtida mantra för många organisationer. Men strategiarbetets innehåll och tillämpningar är under ständig förändring i en värld som präglas av snabbt föränderliga kundbeteenden, stegrade krav från medarbetarna samt teknikskiften och en accelererande digitalisering. Samtidigt är sättet att ”göra strategi” under förändring, där tydlig struktur, faktabaserade angreppsätt och medskapande arbetsmetoder är tre av ledstjärnorna. 

Vad behöver jag då känna till och förstå av strategiarbetets referensramar, tankemodeller och tillämpningar? Vad innebär strategiarbete för mig i min roll? Och inte minst – hur gör andra? Under inspirerande ledning av David Loid och Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen.

Arbetsformerna under dagen är föreläsningar, bikupor och gemensamma diskussioner. 

 

Agenda 

0900 Välkommen/kort introduktion

Tema 1: Strategiarbetets tankemodeller och referensramar

 • Strategiexposé – från planering till värdeskapande (Ralf)
 • Strategiarbetets tre grundkrafter (David)
 • Bikupor/gruppdiskussioner: hur jobbar mitt företag med strategi, vilka tankemodeller och tillämpningar formar vårt utvecklings- och framtidsarbete?

1200 Lunch- och telefonpaus

1300 Tema 2: Strategiskt utvecklingsarbete

 • Vision, mål, strategi, implementering – hur hänger allt ihop?
 • Hur arbeta kund-/brukardrivet
 • Business Model Canvas

Tema 3: Att leda och utvärdera strategiarbetet

 • Promotivt förändringsarbete och Change Management
 • Delat ledarskap
 • Strategisk styrning och Balanced Scorecard

1500 Dagen avslutas 

 


Ralf Blomqvist har i över 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Hans fokusområden är strategi, affärsutveckling, innovation, kundlojalitet och kunddialog.  Ralf verkar såväl inom konsumentmarknad som business-to-business och har även lång erfarenhet från offentlig sektor. Hans primära arbetsfält är Norden.  

Ralf introducerade begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har till dags dato sålts i drygt 15 000 exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl a kundrelationer och kvalitetsarbete.

Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare, utbildare och moderator såväl på kundinterna evenemang som externt, både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan många år regelbundet på KTH Executive School.

Ralf är delägare i det Göteborgsbaserade konsultföretaget Main AB. Han är bosatt i Jakobstad och Helsingfors.

 

David Loid arbetar som konsult, utbildare och forskare med fokus på strategi- och verksamhetsutveckling. Dagen kommer att innehålla många konkreta exempel och praktiska råd och David Loid har en mycket fängslande föreläsande stil. Läs mera om David Loid på https://loid.se/

 

Övrig info

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges via denna länk!


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 25.10.2022, 09:00
 • Kursavslut: 25.10.2022, 15:00
 • Sista anmälningsdag: 25.10.2022

Plats & Ort

Campus Allegro, Jakobstad och Online
foto på föreläsaren

Utbildare:

 • David Loid & Ralf Blomqvist

Förfrågningar:

 • Johnny Forsman, gsm: 044-7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

200€ (exkl. moms 24%)
248€ (Inkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland