Vi måste prata om våld mot barn och unga!Vi måste prata om våld mot barn och unga!

Vi måste prata om våld mot barn och unga!

Målgrupp

Personer som i sitt arbete eller i andra uppdrag möter barn, unga eller familjer. Skolpersonal, elevvårdspersonal, social- och hälsovårdspersonal samt andra intresserade.

Innehåll

Våld mot barn och unga förekommer i allt större utsträckning och i olika former. Både gällande våld som riktas mot barn och i de ungas parrelationer. Vilka är följderna av detta? Hur kan man stöda och hjälpa? Är våld det nya normala?

Kom med på en innehållsrik och insiktsgivande föreläsning där du får ta del av senaste nytt inom ämnet. Du får konkreta tips och råd från föreläsarna med stor sakkunskap och erfarenhet. Under tillfället presenteras även Avokki, Skyddshemmet och Brottsofferjourens verksamhet. Det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsarna kring ämnet.

Innehåll:

 • Olika former av våld + vilken typ av våld kan förekomma i ett hem
 • Hur påverkas barn som blir utsatta för våld / bevittnar våld i sitt eget hem?
 • Våld som fortsätter från generation till generation
 • Våld i unga parrelationer
 • På vilket sätt kan man stöda barnet/ungdomen som upplevt våld?
 • Barn och unga i rättsprocessen
 • Hur upptäcka och agera vid grooming och sexuellt våld, framförallt på nätet
 • Aktuell lagstiftning relaterat till barn och unga: Förnyade sexualbrottslagen i Finland och Sveriges lag om barnfridsbrott

Nathalie Wingren

Jobbar på Brottsofferjouren som handledare för svenskspråkiga klienter i Österbotten och är ansvarig för Brottsofferjourens svenskspråkiga utveckling i Finland. I sitt arbete möter Nathalie dagligen människor som blivit utsatt för olika typer av brott och deras anhöriga. Vid Brottsofferjouren ges både psykiskt och praktiskt stöd samt vägledning genom hela rättsprocessen. Nathalie har även erfarenhet från ungdomspsykatrisk barnskyddsenhet. Till utbildningen är Nathalie politcies magister i utvecklingspsykologi och specialiseringsutbildad inom barnskyddsarbete, rättspsykologi och kriminologi.

Linda Stråka

Jobbar på Öppenvårdsenheten Avokki som öppenvårdshandledare vid Vasa Mödra- och Skyddshem ry med fokus på olika former av familje- och närståendevåld. I sitt jobb ger Linda hjälp och stöd åt alla som berörs av våld i en nära relation, både den som blivit utsatt för våld, våldsutövaren eller barn och ungdomar som bevittnat våld. Linda är utbildad politices magister i utvecklingspsykologi och har 20 års erfarenhet av elev- och studerandevård, där hon erbjudit rådgivning och handledning för elever, vårdnadshavare och personal. Linda är även utbildad inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och har utöver våldsarbete erfarenhet av klientarbete gällande ångestproblematik, relations- och anknytningssvårigheter, separationsfrågor samt övriga psykosociala utmaningar.

RIKURIKU

Övrig info

- Kursdeltagare ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort.
- Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till är det viktigt att du annullerar din anmälan senast tre (3) dagar före kursstart. Annulleringen görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Om du uteblir från kursen utan att meddela debiteras du halva kursavgiften.

Kursfeedback kan ges via denna länk!


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 08.03.2023, 13:00
 • Kursavslut: 08.03.2023, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 15.02.2023
Föreläsningen hålls 8.3.2023 kl. 13-16

Plats & Ort

Yrkeshögskolan Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, Vasa. Möjlighet till deltagande på distans. Uppge vid anmälan om du önskar delta på distans, så sänds en länk dagen innan till den e-postadress som uppges vid anmälan.

Utbildare:

 • Nathalie Wingren, Brottsofferjouren & Linda Stråka, Öppenvårdsenheten Avokki

Förfrågningar:

 • Nanette Westergård, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

30€€ (exkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland