Arbetshandledning och organisationskonsultation, 60 spArbetshandledning och organisationskonsultation, 60 sp
Närkurs

Arbetshandledning och organisationskonsultation, 60 sp

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för personer med yrkesutbildning och minst 5 års arbetserfarenhet, lämplighet och gärna erfarenhet av att få arbetshandledning eller annat konsultativt stöd. Lämpligheten till utbildningen avgörs via ansökan och gruppintervju.

Innehåll

Arbetslivet utvecklas och förändras i snabb takt inom alla sektorer. Kraven och förväntningarna ökar på arbetstagare, ledare och organisationer. Som arbetshandledare och organisationskonsult kan du erbjuda nya förhållningssätt och tankar kring arbetet för den enskilde individen och öka medvetenheten för vilka behov och åtgärder som en organisation behöver för att hantera förändringar, lösa konflikter och kriser som kan uppstå både på grupp- och organisationsnivå.

Utbildningen grundar sig på erfarenhetsbaserat lärande, teorier om individ, grupp, organisation och ledarskap. Som grund för utbildningen har använts Suomen työnohjaajat ry:s rekommendationer för arbetshandledarutbildning 2022.

Utbildningen ger deltagaren gedigen yrkeskompetens i:

 • färdigheter att fungera som arbetshandledare och organisationskonsult
 • färdigheter att utöva olika former av konsultativt arbete med individer, arbetsgrupper, team, arbetsenheter och större organisatoriska helheter. 
 • färdigheter att fungera som stöd för ledarskap genom arbetshandledning och annat konsultativt arbete.

Utbildningen består av totalt 32 närstudiedagar varav åtta dagar förverkligas på distans. Enligt Suomen työnohjaajat ry:s krav är hybridundervisning ej ett alternativ. Närstudiedagarna innehåller handledning på det konsultativa arbetet, referensgruppsarbete, praktik av konsultativt arbete, litteraturstudier samt eget reflektivt arbete.

Övrig info

Till ansökan bör CV bifogas:
Urvalsintervjuerna sker 5-7.6 2023 via Teams, närmare detaljer och länk fås efter att anmälningstiden gått ut
Utbildningen inleds med minst 18 deltagare (max 24)
- Vid anmälan förbinder du dig att betala utbildningsavgiften. Kursavgiften kan faktureras i sex rater.

Kursfeedback kan ges via denna länk!


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 18.09.2023, 08:00
 • Kursavslut: 17.10.2025, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 31.05.2023
Närstudiedagarna är: 18.-20.9.2023 26.-27.10.2023 30.11.-1.12.2023 22.-24.1.2024 29.2.-1.3.2024 25.-26.4.2024 27.-28.5.2024 29.-30.8.2024 26.-27.9.2024 4.-5.11.2024 13.-14.1.2025 13.-14.3.2025 15.-16.5.2025 8.9.2025 15.-17.10.2025

Plats & Ort

Yrkeshögskolan Novia i Vasa /Åbo

Utbildare:

 • Mats Hildén & Ulla Heilä

Förfrågningar:

 • Camilla Pitkänen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

8745€ (exkl. moms 24%)
10843,80€ (Inkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste Silver 2023
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland