Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp varav 2 sp för socionomer Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp varav 2 sp för socionomer 
Närkurs

Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp varav 2 sp för socionomer 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dej som är hälsovårdare (YH). Är du socionom (YH), genomför du 2 sp som en integrerad del av kursen på 15 sp. Arbetsuppgifter inom företagshälsovården ses som en fördel. Är du utbildad socionom (YH) krävs tre års arbetserfarenhet, är du utbildad hälsovårdare (YH) krävs ingen arbetserfarenhet. 

Innehåll

De behörighetsgivande utbildningarna inom företagshälsovård svarar mot de krav som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och stadsrådets förordning (708/2013).

Dessa kompetensområden ingår i förtagshälsovårdsutbildningen: 

 • Företagshälsovårdens verksamhetsmiljö
 • Identifiering och bedömning av hälsorisker, belastnings-
 • faktorer samt arbetsplatsresurser
 • Upprätthållande och främjande av hälsa och arbetsförmåga
 • Egen bedömnings-och utvecklingskompetens
 • STUDIERNAS UPPBYGGNAD

Utbildningen genomförs enligt en hybridmodell under 14 närstudietillfällen turvis i Vasa och Åbo. Studerande kan även välja att delta helt på distans. Utbildningen är ett nationellt nätverkssamarbete mellan finländska yrkeshögskolor. Utbildningen sker på svenska men god förmåga att förstå finska rekommenderas. Som utbildningsansvarig fungerar Jaana-Sofia Saarinen.

TIDTABELL

Utbildningen pågår 29.9.2022–14.4.2023 

PLATS

Närstudierna kan förverkligas turvis på campus i Vasa och Åbo beroende på deltagarens hemort, samt även som distansstudier oberoende av hemort. 

STUDIERNAS UPPBYGGNAD 

Utbildningen genomförs enligt en hybridmodell under 14 närstudietillfällen turvis i Vasa och Åbo. Studerande kan även välja att delta helt på distans. Utbildningen är ett nationellt nätverkssamarbete mellan finländska yrkeshögskolor. Utbildningen sker på svenska men god förmåga att förstå finska rekommenderas. Som utbildningsansvarig fungerar Jaana-Sofia Saarinen.

Övrig info

Kostnad_ 3 500 euro (ingen moms). Summan kan betalas i två rater. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen. Pris: 750 euro för socionomkurs 2 sp ifall utbildningen kommer igång.
Tilläggskostnaden för 2 sp (för socionomer) är 750 euro. Denna del av kursen genomförs endast om hela utbildningen på 15 sp inleds.
- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges via denna länk!


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 29.09.2022, 08:00
 • Kursavslut: 14.04.2023, 16:00
 • Sista anmälningsdag: 30.08.2022

Plats & Ort

Närstudierna kan förverkligas turvis på campus i Vasa och Åbo beroende på deltagarens hemort, samt även som distansstudier oberoende av hemort.

Utbildare:

Förfrågningar:

 • Camilla Pitkänen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tfn 050 478 4679 Jaana-Sofia Tengström Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tfn 050 528 5303

Kurspris:

3500€ (exkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland