Max Hagström utnämns till ny VD för EduYA Ab

Max Hagstrom 2Max Hagström har blivit utsedd till ny verkställande direktör för EduYA Ab. EduYA erbjuder icke-examensledande utbildning i form av bland annat kortkurser, certifikatkurser, ledarskapsutbildningar, arbetskraftsutbildningar, rekryteringsutbildningar och integrationsutbildningar. 

Max Hagström kommer från Karleby och har de senaste 6 åren verkat som verkställande direktör för Osuvakoulutus Oy som ägs av Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten. Han har därmed en gedigen erfarenhet från en liknande position och organisation. Till sin utbildning är han ekonomie magister, utexaminerad från Svenska Handelshögskolan i Vasa.

”Jag har en mångsidig och lång arbetserfarenhet inom utbildningsbranschen, samt ett stort nätverk av företagskontakter, vilket ger mig goda förutsättningar för att fungera som ny VD för EduYA,” säger Max Hagström. ”Jag ser framemot att få diskutera utbildningsbehoven bland företagen i EduYA:s verksamhetsområde och hur de kan tillgodoses. Det ska bli oerhört spännande och intressant med nya utmaningar,” fortsätter han.

"Max har en gedigen erfarenhet av kompetenshöjande utbildningar och tjänster riktade både till företag eller organisationer och till enskilda personer som vill stärka sitt kunnande eller position på arbetsmarknaden. Max har även ett brett nätverk inom näringslivet och goda kontakter till arbetskraftsmyndigheterna," säger Carina Storhannus, ordförande för EduYA:s styrelse.

Den nya verkställande direktören börjar arbeta för bolaget från och med augusti 2021.

Om EduYA - specialisten på kompetensutveckling i Österbotten

EduYA Ab, som ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, bildades 1.1.2016. EduYA erbjuder icke-examensledande utbildning i form av bland annat kortkurser, certifikatkurser, ledarskapsutbildningar, arbetskraftsutbildningar, rekryteringsutbildningar och integrationsutbildningar. EduYA driver också en egen bilskola, YA Drive samt Ledarskapsforum, en österbottnisk arena för ledarskapsutveckling med ambitionen att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap.

www.eduya.fi

Mer information ger:

Carina Storhannus, Styrelseordförande, EduYA

tfn 044 7503232

Ny aktör inom fortbildning växer fram – Yrkeshögskolan Novia blir delägare i Edu YA Ab

Media:

Tillgången på arbetskraft och kompetens blir en allt viktigare konkurrensfaktor för regionens företag och andra arbetsgivare. Behoven och kraven ökar på personalen och det kontunerliga lärandet under hela yrkeskarriären betonas. För utbildningsanordnarna betyder det en växande efterfrågan på fortbildning som ett komplement till den examensgivande utbildningen. Vidare blir arbetsplatserna allt mera mångkulturella.

”Arbetsgivare har uttryckt behov av bredare kompetensutveckling för hela eller delar av sin personal mot bakgrund av att ett företag sällan enbart har en grupp anställda. För att utvecklas behövs ofta en samordnad kompetensförhöjning för alla personalgrupper i företaget”, konstaterar Ulrica Karp, direktör för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. 

För att möta dessa behov och därmed stärka det regionala arbets- och näringslivet samt samarbetet mellan arbetsgivare och utbildarna kommer Edu YA från och med årsskiftet att breddas med kompetensen från Yrkeshögskolan Novia. Samtidigt blir Novia delägare i Edu YA Ab, vars namn kommer att ändra. I bolaget sker allt från arbetskraftsutbildningar och certifikatutbildningar till konsultationer, ledarskapsutbildningar och rekryteringsutbildningar. Syftet är att ge arbetslivet en tjänsteleverantör för kompetensutveckling med en stor kunskapsbas inom många områden och nivåer.

”Genom samarbetet kan vi ännu effektivare stöda regionens arbetsgivare när det gäller kompetensfrågor och tillgång på arbetskraft”, säger Örjan Andersson, rektor för Yrkeshögskolan Novia. 

Bolaget kommer att på såväl instituts- som högskolenivå erbjuda fortbildningstjänster och stöd för kompetensutveckling inom social- och hälsovård, teknik, företagsekonomi, kultur och bioekonomi. Därtill erbjuds tjänster inom internationell rekrytering och integrationsutbildning. 

”Det är få aktörer i branschen som kan erbjuda ett lika mångsidigt utbud av kompetensutveckling som vi kan i den nya konstellationen. Trots att detta blir verklighet först från årsskiftet, så startar vi redan nu marknadsföringen av det nya utbudet. Jag hoppas att många tar kontakt för att höra mera”, säger Max Hagström, VD för Edu YA Ab. 

Foto: Jenny Holmqvist/Novia 

EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste 2018-2020!
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • TEL:
  +358(0)6 324 22 11
 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland