Ledarskapsforum: Välmående i arbetet för ledare och medarbetare (Vasa & Online)Ledarskapsforum: Välmående i arbetet för ledare och medarbetare (Vasa & Online)
Virtuell kurs, Närkurs

Ledarskapsforum: Välmående i arbetet för ledare och medarbetare (Vasa & Online)

Målgrupp

Ledarskapsforum är en professionell arena för ledarskapsutveckling i Österbotten och hela Svenskfinland. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter.

Innehåll

Vi spenderar en stor del av livet på jobbet, ungefär 1600 timmar om året. Personalens välbefinnande är av central betydelse för varje organisation och en kompetent och välmående personal anses idag vara en viktig konkurrensfördel. Satsningar på att utveckla personalens välmående är alltså verkligt motiverade. En personal som mår bra är även en grundläggande faktor för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Mår vi bra presterar vi också bättre. Välmående ökar bevisligen produktivitet och lönsamhet. En välmående arbetsplats skapas av välmående arbetstagare och förmän, som aktivt stöder enskilda medarbetares, men också hela arbetsgemenskapens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet.

Det finns nya utmaningar och växande trender som påverkar välmåendet och bör beaktas på våra arbetsplatser.  Vi har teknik och accepterade arbetsformer som för många möjliggör arbete oberoende av tid och plats, möjligheter som samtidigt kan göra det svårt att dra gränser mellan arbete och fritid. Bland unga arbetstagare finns en oroande utveckling där psykiskt illamående raskt seglat till topp som den vanligaste orsaken för sjukskrivningar. Alla påverkas vi av det osäkra världsläget. Företagen av en osäker och oförutsägbar marknad, medan den offentliga sektorn lever med sparkrav och brist på kompetent personal. Som privatpersoner är vi trängda av inflation och stigande räntor i en oförutsägbar värld.

Mot denna bakgrund ska vi under dagen tillsammans behandla vad välmående i arbetet är och förutsätter idag, och på vilket sätt vi som ledare och medarbetare kan stöda andras och det egna välmåendet.

Innehåll för dagen:

 • Att orka i arbetet: stress, utmattning och känslan av kontroll
 • Den sunda och välmående arbetsgemenskapen
 • Ledarens möjligheter att påverka välmående i arbetsgemenskapen
 • Att ta hand om det egna välmåendet

Kerstin Lillhannus-Wikman, legitimerad psykolog, pol. mag., har mångårig erfarenhet som företagspsykolog inom företagshälsovården på bl.a. Medivire Työterveyspalvelut Oy, Terveystalo, Vasa Regionala Företagshälsovård och för tillfället TT Botnia. Hon har även arbetat som yrkesvals- och rehabiliteringspsykolog inom arbetskraftsförvaltningen och Norrvalla Rehab Center. Kerstin anlitas ofta som föreläsare och utbildare både inom privat och offentlig sektor i frågor kring ledarskap och frågor som gäller individens och organisationens välbefinnande samt samverkan mellan dessa.

Övrig info

- Kursdeltagare ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort.
- Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till är det viktigt att du annullerar din anmälan senast tre (3) dagar före kursstart. Annulleringen görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Om du uteblir från kursen utan att meddela debiteras du halva kursavgiften.

Kursfeedback kan ges via denna länk!


Kursstart & anmälan:

 • Kursstart: 23.10.2024, 09:00
 • Kursavslut: 23.10.2024, 15:00
 • Sista anmälningsdag: 21.10.2024

Plats & Ort

Campus Kungsgården, YA i Vasa & Online
foto på föreläsaren

Utbildare:

 • Kerstin Lillhannus-Wikman

Förfrågningar:

 • Johnny Forsman, gsm: 044-7503260, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kurspris:

150€ (exkl. moms 24%)
186€ (Inkl. moms 24%)
EduNova Logo
Suomen asiakas utmärkelse Finlands starkaste Platina 2024
Pålitlig partner

FAKTURERING

 • NÄTFAKTUROR:

  FO–nr: 2732069–6
  Nätfaktureringsadress: 003727320696
  Operatör: Kvevlax sparbank, ITELFIHH
  Materialformat: Finvoice

 • PAPPERSFAKTUROR:

  Edunova Ab,
  Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  Vi önskar i första hand fakturorna i elektroniskt format.

Kontakta oss

 • E-POST:

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • ADRESS:
  Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa, Finland